Ψάχνετε για εμπειρογνώμων μηχανολόγους και συμβούλους, με βάση την Κύπρο;

Η Limassol Centre of Engineering (LimCEn) είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία που καταρτίζεται από μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης στο πεδίο τους, επενδύοντας έτσι στη γνώση, την καινοτομία και συλλογικό δυναμικό.

Ιδρύθηκε το 2015 από δύο φίλους, τον Γιώργο Παπαθανασίου και τον Ιμάν Χοζεϊμέ, και έχει ως έδρα τη Λεμεσό. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας επεκτείνεται σε όλων των ειδών μηχανολογικά έργα, μέσω έρευνας, σχεδιασμού και εκτενής ανάλυσης.

Η μηχανική είναι η επιστήμη της μετατροπής της ενέργειας, έτσι όπως παρέχεται και εναποθηκεύεται από τη φύση, σε είδος ευεργετικό και χειραγωγήσιμο από τον άνθρωπο. Είναι η ικανότητα της μετατροπής αυτού του δυναμικού σε οικονομικό κέρδος και κοινωνικό όφελος, χωρίς συνέπειες στο περιβάλλον και με την υψηλότερη απόδοση.

Οι μηχανικοί μας φέρουν την τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα μηχανολογικών εργασιών, όπως είναι η εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υπηρεσίες Κτηριακών Μηχανολογικών Μελετών. Καλύπτονται διάφορες πτυχές των εφαρμογών της μηχανικής, όπως είναι τα:

  • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση συστημάτων Φωτοβολταϊκών, Γεωθερμίας, Βιομάζας & Υγραερίου
  • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Ηλιακών θερμικών συστημάτων
  • Μελέτη & Σχεδιασμός συστημάτων Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού-Ψύξης (HVAC)
  • Δημιουργία Βιολογικών σταθμών
  • 3D σχεδιασμός & δημιουργία πρωτοτύπων προϊόντων
  • Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων.

Το όραμα μας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να ενσωματωθούν σε όλους τους τομείς της ζωής, μέσω κυρίως ενεργειακά αποδοτικά, βιώσιμα και οικονομικά αποδοτικά κτήρια. Από τον αρχικό σχεδιασμό και μελέτη σκοπιμότητας, μέχρι και την κατασκευή και εγκατάσταση, οι ειδικοί της LIMCEN προσφέρουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση έργου. Τη θέση μας ενισχύει το επιτυχημένο δίκτυο που έχουμε θέσει με διεθνούς κλίμακας εταιρείες παγκοσμίου φήμης προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιπλέον, η πλατφόρμα σχεδιασμού μας προσφέρεται σε όλες τις εμπορικές βιομηχανίες παρέχοντας λεπτομερή σχέδια και 3D όψεις προϊόντων, μέσο μεθόδων αναλυτικής απεικόνισης όπως είναι 3D εκτύπωση για δημιουργία πρωτοτύπων, και Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων. Συνδυάζοντας μεθόδους τεχνικής κατασκευής, παρέχονται προτάσεις και λύσεις για κάθε φάση του κατασκευαστικού κύκλου, από την μελέτη σκοπιμότητας έως τον έλεγχο και την τελική παραγωγή.

Παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και βάσης προτύπων σε συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εγγυόμαστε μέγιστη αξιοπιστία.

Κύριος στόχος μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά στις οικονομικές και επιστημονικές εξελίξεις παγκοσμίως, επενδύοντας στην καινοτομία και ανάπτυξη μεθόδων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προσφέροντας υπηρεσίες έρευνας υψηλής τεχνολογίας, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών που υπερβαίνουν ακόμα και τις προσδοκίες των πιο απαιτητικών περιπτώσεων και εξασφαλίζουν την ικανοποίηση του πελάτη.