Αυτόνομα Συστήματα

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει ένα σύστημα παρακολούθησης για 7 μέρες αυτονομία που αποτελείται από μία κάμερα υποστηριζόμενη σε πάσσαλο, αντένα και switch.

Περισσότερα...