Εμπορικά Συστήματα

Το συγκεκριμένο σύστημα 40kW αποτελείται από 120 πλαίσια Sharp 330W, και 2 μετατροπείς Fronius Symo 20kVa, 3-phase. Ένα τέτοιο σύστημα παράγει 62000kWh τον χρόνο, αποφέροντας €10000 χρονιαία εξοικονόμηση.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 30kW αποτελείται από 78 πλαίσια Luxor Twin-Peak 385W, και 2 μετατροπείς Fronius Symo 15kVa, 3-phase. Ένα τέτοιο σύστημα παράγει 47000kWh τον χρόνο, αποφέροντας €8000 χρονιαία εξοικονόμηση .

Περισσότερα...