Το συγκεκριμένο σύστημα 40kW αποτελείται από 120 πλαίσια Sharp 330W, και 2 μετατροπείς Fronius Symo 20kVa, 3-phase. Ένα τέτοιο σύστημα παράγει 62000kWh τον χρόνο, αποφέροντας €10000 χρονιαία εξοικονόμηση.

Η οροφή των εργοστασίων είναι ιδανική για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς τις πλείστες φορές είτε είναι επίπεδη, είτε είναι φτιαγμένη από λαμαρίνα και δεν υπάρχουν εμπόδια. Οι δύο αυτοί τύποι οροφής επιτρέπουν πιο εύκολη διακίνηση των εργατών και την εγκατάσταση των κατασκευών στήριξης πλαισίων, και έτσι ο χρόνος εγκατάστασης μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και για έργα μεγάλου μεγέθους.

Η φύση της εργασίας των εργοστασίων είναι τέτοια, που μπορούν να επωφεληθούν στον μέγιστο βαθμό από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η κατανάλωση ενός εργοστασίου είναι σχετικά σταθερή κατά μήκος του χρόνου, και φαίνεται να ακμάζει την ημέρα, όπου και το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει την μέγιστη παραγωγή. Αυτό σημαίνει πως με την σωστή διαστασιολόγηση, οι ανάγκες του εργοστασίου μπορούν να καλυφθούν σε αρκετά ψηλό βαθμό, χωρίς να γίνεται η εξαγωγή μεγάλων αχρησιμοποίητων ποσοτήτων ενέργειας προς το δίκτυο.

 

rsz20200311113437
20200310111759
20200311110116
20200311110137
20200311110152
20200316075850
20200316075925
20200316080129

Η μέθοδος του Net-Billing (Συμψηφισμός Λογαριασμών) είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που μετατρέπει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο σε χρηματικό ποσό  το οποίο πιστώνεται στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Η τιμή αγοράς ενέργειας από την ΑΗΚ και πώλησης στους καταναλωτές είναι διαφορετική για αυτό και τέτοια σύστημα χρειάζεται λεπτομερή διαστασιολόγηση. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν συστήματα από 10kW μέχρι και 10MW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Λεπτομερής τεχνοοικονομική μελέτη ανά μισάωρο για την περίοδο ενός χρόνου για εξακρίβωση συμφέρουσας εγκατάστασης και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος