Το συγκεκριμένο σύστημα 4kW αποτελείται από 14 πλαίσια AEG Πολυκρυσταλλικά των 280W, και μετατροπέα ABB DM UNO PLUS 4kVa, 1-phase inverter.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 6600kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €1400.

Η τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή γίνεται με την εγκατάσταση τριγωνικών αλιμινένιων βάσεων, πάνω στις οποίες έπειτα στερεώνονται τα πλαίσια. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε τσιμεντομπλόκ, και όχι την επιφάνεια την οροφής για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε μονώσεις. Η τριγωνική αυτή κατασκευή δίνει την απαραίτητη κλίση για τα πλαίσια για την μεγιστοποίηση της παραγωγής τους. Το συγκεκριμένο σύστημα στηρίζεται σε τριπλή τριγωνική βάση, εξοικονομώντας χώρο στις αποστάσεις που κανονικά θα υπήρχαν μεταξύ σειρών των πλαισίων, αλλά και έχει μειωμένο κόστος λόγω μείωσης των υλικών.

 

20190724113114
20190724113806
20190724113136

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος