Το συγκεκριμένο σύστημα 4.5kW αποτελείται από 16 πλαίσια AEG Πολυκρυσταλλικά των 280W, και μετατροπέα Fronius Primo 4kVa, 1-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 7600kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €1600.

Η τοποθέτηση σε κεραμοσκεπή με τσιμεντένια βάση, γίνεται με τη χρήση ντιζοστριφώνων (ειδικές βίδες που στερεώνονται με εποξική γόμα), οι οποίες περνούν μέσα από το κεραμίδι και το τσιμέντο για περαιτέρω ασφάλεια. Υπάρχει ειδικό λαστιχένιο δακτύλιο που τοποθετείται στο σημείο που τρυπιέται το κεραμίδι για να σφραγίσει από υγρασία.

 

20190923164645
IMG20190719182356
IMG20190719182403
IMG20190719182620

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος