Το συγκεκριμένο σύστημα 5kW αποτελείται από 17 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 300W, και μετατροπέα Fronius Symo 5kVa, 3-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 8600kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €1800.

Είναι συχνό φαινόμενο πως στις πολυκατοικίες παρουσιάζεται πρόβλημα χώρου στην οροφή, καθώς αυτή είναι κοινή για όλα τα διαμερίσματα του κτηρίου. Πολλές φορές τα ηλιακά πλαίσια και ντεπόζιτα είναι βαλμένα με τέτοιο τρόπο που δεν ευνοούν την μετέπειτα τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στο συγκεκριμένο σύστημα η ομάδα μας ανάλαβε να σχεδιάσει την χωροθέτηση των μηχανολογικών συστημάτων (σε τρισδιάστατο σχέδιο) έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατόν εξοικονόμηση χώρου και να δημιουργηθεί χώρος για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Τα ηλιακά πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αυξημένη απόδοση, ενώ επιλέγηκαν ντεπόζιτα που μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα για μείωση χώρου. Τέλος, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στηρίζονται σε τριπλή τριγωνική βάση, εξοικονομώντας χώρο στις αποστάσεις που κανονικά θα υπήρχαν μεταξύ σειρών των πλαισίων.

 

20190225081146
20190225080409
20190225080745
20190225080921
20190927105104
Untitled

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος