Το συγκεκριμένο σύστημα 10.8kW αποτελείται από 36 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά Full-Black των 300W, και μετατροπέα Fronius Symo 10kVa, 3-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 18300kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €3900.

Η αισθητική εικόνα του τελικού αποτελέσματος είναι πολλές φορές ένας σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των προϊόντων. Στο σύστημα αυτό ο ιδιοκτήτης του υποστατικού έθεσε ως κατευθυντήρια οδό όπως η οροφή είναι Full-Black. Για αυτό τον λόγο και έγινε ειδική παραγγελία για μαύρα πλαίσια που θα ταίριαζαν με την αισθητική της οροφής. Οποιαδήποτε επιθυμία σε χρώμα και σχήμα είναι εφικτή κατά παραγγελία, συνεπώς με κάποια επιπλέον χρέωση και μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

 

20191204123202
20191204123423
20191204123444
20191204123420
20200205114618

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος