Το συγκεκριμένο σύστημα 10kW αποτελείται από 25 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 400W, και μετατροπέα Fronius Symo 10kVa, 3-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 17000kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €3600.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή του κάθε έργου είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της χωροθέτησης του συστήματος. Συστήματα σε περιοχές με αυξημένα επίπεδα ανέμων συνεπώς χρειάζονται επιπλέον στήριξη κατά την τοποθέτηση τους ούτως ώστε να μην προκληθεί μετακίνηση και ζημιά των πλαισίων. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκαν διπλάσια ποσότητα τσιμεντομπλόκ για αύξηση του βάρους του συστήματος, αλλά και έγιναν ειδικές αλουμινένιες κατασκευές που θα ασφάλιζαν τα πλαίσια στα περιτοιχίσματα της οροφής.

 

20200320154444
20200319165005
20200319165045
20200319170202
20200320105736
20200320105816
20200319164108

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος