Το συγκεκριμένο σύστημα 6kW αποτελείται από 18 πλαίσια LG Μονοκρυσταλλικά των 335W, και μετατροπέα Fronius Symo 6kVa, 3-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 10200kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €2200.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος στην οροφή, ή ο πελάτης το ζητήσει, το σύστημα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια του υποστατικού που είναι νομίμως ανεγερμένη (αναφέρεται στην άδεια οικοδομής). Το συγκεκριμένο σύστημα τοποθετήθηκε σε πέργολα του σπιτιού με την λιγότερο δυνατόν οπτική ενόχληση, για αυτό και τα πλαίσια τοποθετήθηκαν οριζόντια στην οροφή. Η λειτουργία σε οριζόντιά κλίση (0° κλίση) έχει μια ελαφρώς μειωμένη παραγωγή κοντά στα 3%.

 

IMG-d32c4f707a2674942540a81b16886e03-V
20190608151646
IMG-fd6121b578c29f313c049b6ca091a43c-V
20191017174409

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος