Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στους τομείς των μηχανολογικών εργασιών, με πολυετή πείρα που καθιστούν την ομάδα μας ικανή να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και πρόκληση που προκύπτει. Κύριος στόχος είναι η ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς σχεδιασμού, για τη δημιουργία κτηρίων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε συνεργασία πάντα με τους επιβλέποντες αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Παρέχονται ολοκληρωμένα πακέτα σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων σχεδίων), διαχείριση έργων & επενδύσεων, καθώς επίσης και τεχνοοικονομικές μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων (δημιουργία σχεδίων, προετοιμασία προδιαγραφών και συμβάσεων, κτλ.).

Δραστηριοποιόμαστε σε υπηρεσίες που αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Μηχανολογικές μελέτες
 • Μελέτες Θέρμανσης, Ψύξης, Εξαερισμού & Κλιματισμού,
 • Ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες
 • Συστήματα φωτοβολταϊκών
 • Γεωθερμικά έργα
 • Υπολογισμός φορτίου ψύξης και θέρμανσης
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 • Αποχετευτικά συστήματα και βιολογικοί σταθμοί
 • Αποστράγγιση εδάφους
 • Συστήμα διαχείρισης πισινών (ηλιακή αντλία σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά συστήματα)
 • Διαχείριση Αποβλήτων & Όμβριων

Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

 • Συστήματα διανομής ισχύος
 • Σχεδιασμός συστήματος φωτισμού
 • Συστήματα προστασίας από κεραυνούς
 • Συστήματα ασφαλείας & συναγερμού
 • Σύστηματα πυρόσβεσης
 • Σχεδιασμός Ηχοσυστημάτων

Άλλες υπηρεσίες

 • Ετοιμασία και αίτηση επιχορηγήσεων
 • Μελέτες επιστροφής επένδυσης
 • Ενεργειακή δήλωση αδειών σχεδιασμού

Βιώσιμη Προσέγγιση

Η συμβολή μας σε ένα βιώσιμο μέλλον, αποτελεί μέρος των αξιών της εταιρείας μας. Αναπτύσσοντας προηγμένες, καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, επιτυγχάνουμε την ενσωμάτωση τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια, έργα υποδομής και αναπτύξεως γης από κάθε άποψη.