Οι επαγγελματίες μηχανολόγοι που απαρτίζουν την ομάδα μας αναλύει, σχεδιάζουν και δημιουργούν τα προϊόντα που εσείς μπορείτε να φανταστείτε, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη παραγωγικότητα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Χρησιμοποιούμε μεθόδους τρισδιάστατου σχεδιασμού και απεικόνισης για να διασφαλίσουμε ότι τα μονομερή εξαρτήματα είναι ορθά σχεδιασμένα και συναρμολογημένα και οι διαστάσεις τους μπορούν να απεικονιστούν λεπτομερώς σε σχέδια. Η αυτόματη ανίχνευση παρεμβολών και συγκρούσεων μεταξύ εξαρτημάτων διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία πριν καν δημιουργηθεί πρωτότυπο, μειώνοντας έτσι το κόστος και τον χρόνο εκτέλεσης σχεδιασμού, και αποτρέπει ελαττωματικά προϊόντα από το να βγουν στην αγορά.

Ξεχωρίστε από το πλήθος και κατατροπώστε τον ανταγωνισμό

Η ομάδα μας έχει εργαστεί και αναδείξει πολλά καταναλωτικά και εμπορικά προϊόντα, αλλά και σε σχεδιασμό και βελτιστοποίηση κατασκευαστικού εξοπλισμού. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων με πρόσβαση σε πολλά εικονικά πεδία τεχνικής προσομοίωσης, μια διαδικασία σχεδιασμού που αναλύει τα προϊόντα σας χρησιμοποιώντας τελευταία προηγμένη τεχνολογία προσομοίωσης.

 

design platform 01

Σχεδιασμός Μοντέλων

Χρησιμοποιώντας ένα τρισδιάστατο πρόγραμμα σχεδιασμού, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο αντιπροσωπεύει ένα φυσικό αντικείμενο ή συγκρότημα ξεχωριστών αντικειμένων (π.χ. βίδες και πούλια, πάνω σε επιφάνεια αντικειμένου). Αυτή η μέθοδος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ελέγχου των διαστάσεων του κάθε επιμέρους εξαρτήματος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των σχεδίων, και να αποτυπωθούν οι διαστάσεις τους σε δισδιάστατα σχέδια.

design platform 04

Προσομοίωση Μοντέλων

Το σχεδιασμένο μοντέλο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικές προσομοίωσης, όπως η Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA) και Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (CFD). Σε αυτό το στάδιο το φυσικό μοντέλο δοκιμάζεται κάτω από εικονικές συνθήκες περιβάλλοντος, για παράδειγμα σε σωλήνες αερίων μπορεί να ελεγχθεί η ροή του ρευστού και να υπολογιστεί η μεταφορά θερμότητας κατά μήκος του μοντέλου, επιτρέποντας τροποποιήσεις στο πρωτότυπα πριν καν το στάδιο της κατασκευής.

design platform 03

Επεξεργασία Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα από το στάδιο της προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για την μεταποίηση και τελειοποίηση των μοντέλων. Δίνονται επίσης και λεπτομερείς μελέτες των δεδομένων που πάρθηκαν, όσων αφορά τη συγκέντρωση τάσεων, την μεταβολή της θερμοκρασίας, ταχύτητας, ρευστοδυναμικής, κτλ.

Η πλατφόρμα σχεδιασμού μας μπορεί να προσφέρει λύσεις για όλες τις εμπορικές βιομηχανίες: Μηχανολογικούς Συμβούλους, Βιομηχανικά Εξαρτήματα & Βαρύς Εξοπλισμός, Βιομηχανία Προϊόντων, Κατασκευή Καλουπιών & Εργαλείων, Φυτά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Αεροναυπηγική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Ιατρική Επιστήμη, και πολλά άλλα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μείωση της διαδικασίας και κατ’ επέκταση του χρόνου, που χρειάζεται ένα προϊόν για να φτάσει στην αγορά, αλλά και η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού και της χρήσης των υλικών πόρων.