Προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα καθώς και πλήρη διαχείριση έργων, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων, τον σχεδιασμού του συστήματος (Διαστασιολόγηση μεγέθους, προσανατολισμός και χωροθέτηση), μέχρι και την τελική ολοκλήρωση και παράδοση στον πελάτη. Έχοντας στο ενεργητικό μας πάνω από 150 εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις όποιες τεχνικές προκλήσεις και ενημερώνονται ταχτικά για τις όλες εξελίξεις στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ως εξής:

  • Ρυθμίσεις εγγράφων και υποβολές αιτήσεων στην αρμόδια αρχή (ΑΗΚ)
  • Διευθέτηση κυβερνητικών επιχορηγήσεων σχετικά με τη χρήση ΑΠΕ
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά πλαίσια και μετατροπείς τάσης)
  • Προτάσεις λύσης σε ιδιαίτερες συνθήκες με προβλήματα προσανατολισμού και σκίασης
  • Τρισδιάστατές απεικονίσεις χωροθέτησης του συστήματος στο υποστατικό ή τον χώρο σας.
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και θέση συστήματος σε λειτουργία.
  • Παρακολούθηση του συστήματος μέσω διαδικτυακής πύλης

 

"Η ηλεκτρική ενέργεια είναι παντού παρούσα σε απεριόριστες ποσότητες και μπορεί να τροφοδοτήσει όλα τα μηχανήματα του κόσμου χωρίς την ανάγκη άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε άλλου κοινού καυσίμου."

- Νίκολα Τέσλα