Τα συνδεδεμένα με το δίκτυο εμπορικά/βιομηχανικά συστήματα κάτω από το σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών, επιτρέπουν στους καταναλωτές να παράξουν μέχρι και 10ΜW ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες τις αυτοεξυπηρέτησης τους.

Το ιδανικό σενάριο είναι να επιτευχθεί η μέγιστη μείωση των λογαριασμών σε συνδυασμό με την γρηγορότερη απόσβεση αρχικής επένδυσης.

Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η πλεονάζουσα ισχύς για πίστωση στον λογαριασμό μετατρέπεται σε χρηματικό ποσό με βάση την τιμή αγοράς ενέργειας από την ΑΗΚ όπως ορίζεται από την ΡΑΕΚ. Σε αντίθετο σενάριο, όπου μπορεί να χρειαστεί να αντληθεί ενέργεια από το δίκτυο, η τιμή ανά kWh είναι όπως έχει οριστεί σαν τιμή πώλησης ενέργειας προς τους καταναλωτές. Η δύο τιμές σαφώς και δεν είναι ίσες, με την τελευταία να υπερισχύει της πρώτης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή αξιολόγηση της χωρητικότητας του συστήματος. Με βάση την κατανάλωση συγκεκριμένων κτιρίων όπως φαίνεται σε μετρήσεις ανά μισάωρου, εξάγεται η βέλτιστη λύση λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό κόστος και το λειτουργικό κόστος.