Εάν σκάβατε μια τρύπα εκ βάθος στη γη, θα διακρίνατε απευθείας την αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται και που είναι ανάλογη με το βάθος της τρύπας. Αυτό συμβαίνει επειδή στο εσωτερικό της γης εγκλωβίζετε θερμότητα, που προέρχεται κυρίως από……… και ονομάζετε γεωθερμική ενέργεια.

Για την εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας, οι οποίες τροφοδοτούν νερό μέσα από σωλήνες στο εσωτερικό της γης, και το φέρουν στην επιφάνεια σε ψηλή θερμοκρασία.

Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι πολλαπλές, από την απευθείας χρήση του ζεστού νερού, την τροφοδότηση του σε σώματα για θέρμανση κτηρίου αλλά και πισινών. Η θερμοκρασίας της γης ακριβώς κάτω από την επιφάνεια της είναι σταθερή στους 20-22 ˚C, οπόταν η ίδια διαδικασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, και επιτυγχάνεται ψύξη του χώρου.

Πως δουλεύει;

geothermal

 

  1. Το νερό ή οποιοδήποτε άλλο ψυκτικό υγρό χρησιμοποιηθεί μετακινείται κατά μήκος των σωλήνων που είναι θαμμένοι στο έδαφος (είτε κάθετα, είναι οριζόντια).
  2. Γίνεται ανταλλαγή θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού των σωλήνων και της γης. Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη από του εσωτερικού της γης (χειμώνας) τότε το νερό θερμαίνεται, μεταφέροντας τη θερμότητα του πάνω από το έδαφος και στο κτήριο. 
  3. Σε ένα αντίθετο σενάριο όπου η εξωτερική θερμοκρασία είναι ψηλότερη από τη θερμοκρασία εδάφους (καλοκαίρι), τότε το σύστημα μεταφέρει την θερμότητα του κτηρίου προς το έδαφος όπου και το νερό ψύχεται για να επιστρέψει πίσω στο κτήριο κρύο για να αναρροφήσει επιπλέον ενέργεια.