Συμψηφισμός Μετρήσεων

Τα συνδεδεμένα με το δίκτυο οικιακά συστήματα κάτω από το σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων, επιτρέπουν στους καταναλωτές να παράγουν μέχρι και 10kW ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες τις αυτοεξυπηρέτησης τους. Το σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων περιλαμβάνει μηνιαία μετακύληση μονάδων kWh, μικρό μηνιαίο τέλος σύνδεσης, καθώς και μηνιαίες πληρωμές ελλειμμάτων λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και ετήσιο διακανονισμό τυχόν υπόλοιπων πιστώσεων.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ηλιακών συλλεκτών, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια παραδίδεται στο ίδιο το υποστατικό. Η διαφορά ενέργεια μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης του υποστατικού, είτε αυτό είναι πλεόνασμα ή έλλειψη, εξισορροπείται από το δίκτυο της ΑΗΚ που παίζει τον ρόλο των ‘’μπαταριών’’. Στο τέλος κάθε λογαριασμού, οι δύο ποσότητες (άντληση & έκχυση ηλεκτρικής ενέργειας) συμψηφίζονται. Το οποιοδήποτε ποσό που λήφθηκε από το δίκτυο χρεώνεται κανονικά στην τιμή που ορίζεται ανά kWh από την ΑΗΚ. Τυχόν πλεονάσματα μεταφέρονται σαν πίστωση στην επόμενη περίοδο χρέωσης, με αυτή την διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι και την περίοδο ξεκαθαρισμού τελικών λογαριασμών που ορίζεται ως Μάρτης-Φεβρουάριος. Σε αυτό το στάδιο τα οποιαδήποτε πλεονάσματα μηδενίζονται.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μετακίνηση της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος από περιόδους αδράνειας του υποστατικού σας σε περιόδους με υψηλή ζήτηση, τόσο κατά μήκος της ημέρας (πρωινές ώρες σε νυχτερινές) όσο και κατά μήκος του χρόνου (από καλοκαιρινούς μήνες σε χειμερινούς).

Ποια είναι τα κύρια επιμελής μέρη του συστήματος;

  • Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Εγκατεστημένα στην οροφή, ή σε χώρο που εμπίπτει στην έκταση της οικοδομής.
  • Σύστημα συναρμολόγησης και τοποθέτησης πλαισίων: Ανάλογα με τον τύπο της οροφής ή τον χώρο τοποθέτησης, τα πλαίσια τοποθετούνται και στερεώνονται με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό.
  • Μετατροπέας Τάσης: Μετατρέπει το DC ρεύμα που απορρέει από τα πλαίσια, σε μορφή AC που μπορεί να τροφοδοτεί όλο τον εξοπλισμό σπιτιού.
  • Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας: Συνδέει το φωτοβολταϊκό σύστημα με την κυριά παροχή ρεύματος του υποστατικού, για να παραδώσει και να μετρήσει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

 

solar net metering

 

Ποιο είναι το οικονομικό όφελος;

Το χρηματικό όφελος κάθε συστήματος υπολογίζεται ως το ποσό εξοικονόμησης σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα εγκαταστημένο kW παράγει κατά μέσο όρο 1700 kWh χρονιαία, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 365 ευρώ σύμφωνα με την ενδεικτική τιμή πώλησης ανά kWh από την ΑΗΚ. Λαμβάνοντας υπόψη και της μηνιαίες χρεώσεις παραγωγού και διαφόρων ταμείων, το ποσό αυτό φτάνει τα 350 ευρώ εξοικονόμησης ανά εγκαταστημένο kW. Το κάθε σύστημα έχει μέσο όρο ζωής 30 χρόνων, αποδίδοντας μέχρι και 10000 ευρώ ανά kW κέρδος καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Πότε θα πάρετε πίσω τα χρήματα σας;

Δεδομένα από το πιο κάτω εν ισχύ σύστημα 4Kw, δείχνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μέσο σπίτι στη Λευκωσία. Όπως φαίνεται στον πίνακα, η ηλιακή φωτοβολταϊκή τεχνολογία έχει παράξει σχεδόν 1500 ευρώ για μια περίοδο ενός έτους. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί και η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από τον Ιούλιο-Οκτώβριο στους μεταγενέστερους μήνες, όπως και η χρέωση σταθερού τέλους ύψους 28 ευρώ ανά διμηνία. Το συγκεκριμένο σύστημα είχε κοστίσει λιγότερο από 5500 ευρώ, επιφέροντας απόσβεση συστήματος σε λιγότερο από 4 χρόνια.

 

All values in the table are in Euros (€)