Οικιακά Συστήματα

Το συγκεκριμένο σύστημα 4kW αποτελείται από 12 πλαίσια AEG Twin-Peak Μονοκρυσταλλικά 340W, και μετατροπέα Fronius Primo 4kVa, 1-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 4.5kW αποτελείται από 16 πλαίσια AEG Πολυκρυσταλλικά των 280W, και μετατροπέα Fronius Primo 4kVa, 1-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 6kW αποτελείται από 18 πλαίσια LG Μονοκρυσταλλικά των 335W, και μετατροπέα Fronius Symo 6kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 4kW αποτελείται από 14 πλαίσια AEG Πολυκρυσταλλικά των 280W, και μετατροπέα ABB DM UNO PLUS 4kVa, 1-phase inverter.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 10kW αποτελείται από 25 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 400W, και μετατροπέα Fronius Symo 10kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 5kW αποτελείται από 16 πλαίσια BenQ Μονοκρυσταλλικά των 310W, και μετατροπέα Fronius Symo 5kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 10.8kW αποτελείται από 36 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά Full-Black των 300W, και μετατροπέα Fronius Symo 10kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 6.3kW αποτελείται από 17 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 370W, και μετατροπέα Fronius Symo 7kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 5kW αποτελείται από 17 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 300W, και μετατροπέα Fronius Symo 5kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 10kW αποτελείται από 32 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 310W, και μετατροπέα SolarEdge 10kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 6.16kW αποτελείται από 22 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 280W, και μετατροπέα Fronius Symo 6kVa, 3-phase.

Περισσότερα...

Το συγκεκριμένο σύστημα 9.76kW αποτελείται από 32 πλαίσια AEG Μονοκρυσταλλικά των 305W, και μετατροπέα SolarEdge 10kVa, 3-phase

Περισσότερα...