Το συγκεκριμένο σύστημα 4kW αποτελείται από 12 πλαίσια AEG Twin-Peak Μονοκρυσταλλικά 340W, και μετατροπέα Fronius Primo 4kVa, 1-phase.

Ένα τέτοιο σύστημα παράγει περίπου 6900kWh τον χρόνο, αποφέροντας χρονιαία εξοικονόμηση της τάξης των €1400.

Η τεχνολογία Τwin-Peak με την χρήση Laser για κοπή των κυψελών στην μέση, προσφέρει τις διπλάσιες κυψέλες από ένα πρότυπο πλαίσιο, μειώνοντας έτσι την συνολική αντίσταση και αυξάνοντας την παραγωγή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του πλαισίου, είναι η τεχνολογία PERC, που είναι ένα αντανακλαστικό στρώμα στην πίσω πλευρά του πλαισίου, το οποίο μαζεύει και αντανακλά την οποιαδήποτε ακτινοβολία διαπεράσει το πλαίσιο, για μεγιστοποίηση της παραγωγής του. Οι δύο αυτές τεχνολογίες προσφέρουν αυξημένη απόδοση των πλαισίων σε επιφάνεια πολύ μικρότερη από ένα κοινό πλαίσιο, και βρίσκει εφαρμογές σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου στην οροφή.  

 

844851655475775795309378490646407089225728n
10107078625413436094523136930968255188172800n
1013400868333129838288273789016931600695296n
1015795066011539071923852321502597413863424n
828747546897214951270252910550163695075328n

Η μέθοδος του Net-Metering (Συμψηφισμός Μετρήσεων είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που πιστώνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση. Για μονοφασικές οικίες, μπορεί να εγκατασταθούν μέχρι και 4.16 kW, ενώ για τριφασική οικία το όριο αυτό βρίσκεται στα 10 kW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Μελέτη οικονομικής ωφέλειας και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος