Η εταιρείας μας παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία χρόνο-οργάνωσης και διαχείρισης έργων: από τη σκοπιμότητα και το σχεδιασμό, μέχρι και τη διαχείριση των συμβάσεων, την τελική ολοκλήρωση και την παράδοση.

Προσφέρονται όλων των ειδών οι ηλεκτρομηχανολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, με υψηλού επιπέδου πακέτα προδιαγραφών όπου ο κυρίως στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Υιοθετώντας μια δυναμική προσέγγιση για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης λύσης και πρότασης μηχανικής, παράγουμε καλά προσεγμένα, καινοτόμα, μη-συμβατικά σχέδια που αποσκοπούν στη μείωση του αντίκτυπο του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη προτάσεις σχεδιασμού που να είναι καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές, λειτουργικές, με χαμηλά κόστη συντήρησης, λαμβάνονταw υπόψη τους διάφορους παράγοντες για το αντίστοιχο στάδιο στον κύκλο ζωής. Αυτό συχνά απαιτεί μια παθητική φιλοσοφία σχεδιασμού, όπου η δομή του κτηρίου του ίδιου βοηθά στην λειτουργικότητα του, δηλαδή στην θέρμανση, ψύξη και εξαερισμό του. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο η συνεργασία με τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα να ξεκινήσει από τα αρχικά κιόλας στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με τον νόμο Κ.Δ.Π 164/2009, ένα νέα κτήριο δεν μπορεί να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής εάν δεν διαθέτει και επισυναφθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Για τα υφιστάμενα κτήρια τα οποία διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση, αυτό το έντυπο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δοθεί στον ιδιοκτήτη.

Σαν ένδειξη, το ΠΕΑ είναι παρόμοιο με τις ετικέτες που φέρουν διάφορες ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια, κτλ. και υποδεικνύουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, έτσι και αυτό χρησιμοποιείται για τη σήμανση και κατηγοριοποίηση κτηρίων. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου, την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία του χρονιαία, και το ποσοστό αυτής που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και τη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στο περιβάλλον σαν αποτέλεσμα της τυπικής χρήσης του κτηρίου.

Η εκτιμώμενη κατηγορία ενέργειας βασίζεται σε παραμέτρους όπως η ηλικία του κτηρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση, το σύστημα θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιείται, αλλά και ο φωτισμός του.

Με βάση την ετήσια εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας (kWh/m2/year) και τον τύπο του κτηρίου, οι κατηγορίες τροποποιούνται από Α (πολύ αποδοτική/ χαμηλή κατανάλωση), έως Η (καθόλου αποδοτική/ υψηλή κατανάλωση). Με βάση νομοθεσίας όλα τα νέα κτήρια, καθώς και ανακαινιζόμενα κτήρια με χρήσιμη έκταση πέραν των 1000μ2 πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες Β και άνω.

Οι προετοιμασία αυτών των μελετών μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, και η επίσημη έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται μετά από διεξοδική διερεύνηση των προαναφερθέντων παραμέτρων του κτηρίου.