Η ηλιακή αντλία ή φωτοβολταϊκή αντλία είναι μια αντλία που λειτουργεί με ηλεκτρισμό που παράγεται κατευθείαν από φωτοβολταϊκά πλαίσια. Η διαφορά μεταξύ μιας κανονικής ηλεκτρικής αντλίας και μιας ηλιακής αντλίας είναι ότι η δεύτερη λειτουργεί με συνεχές ρεύμα (DC) ενώ μια κανονική ηλεκτρική αντλία λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Το ρεύμα DC που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια παραδίδεται στον κεντρικό πίνακα και στη συνέχεια απευθείας στην αντλία. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια AC αντλία, η χρήση μετατροπέα είναι απαραίτητη. Όταν η ακτινοβολία του ήλιου είναι υψηλή, μεταφέρεται περισσότερο ρεύμα στην αντλία και αυτή λειτουργεί με υψηλότερη ταχύτητα αντλώντας μεγαλύτερο όγκο υγρού. Τα πλαίσια και οι μετατροπείς πρέπει να είναι κατάλληλα διαβαθμισμένα ώστε να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά λειτουργίας της αντλίας. Δεδομένου ότι τα συστήματα DC τείνουν να έχουν συνολικά υψηλότερα επίπεδα απόδοσης από τις αντίστοιχες αντλίες AC, το κόστος μειώνεται καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερης ισχύς ηλιακοί συλλέκτες.

Η λειτουργία αντλίας DC είναι οικονομικότερη, λόγω χαμηλού κόστους συντήρησης και μηδενικού κόστους λειτουργίας, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο όταν η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται σε ψηλά κόστη ή δεν είναι διαθέσιμη.

Οι ηλιακές αντλίες νερού χρησιμοποιούνται για πλήθος εφαρμογών, κυρίως σε χώρες με προβλήματα μεταφοράς νερού όπως η Αφρική και η Ινδία. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την παροχή πόσιμου νερού, για σκοπούς άρδευσης καθώς και φιλτραρίσματος πισινών. Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί με ταχείς ρυθμούς στην Κύπρο, βρίσκοντας χρήσεις στον ξενοδοχειακό τομέα για φιλτράρισμα πισίνας και υποβρύχιες εφαρμογές.


Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Τα μηδαμινά ενεργειακά κόστη παρέχουν μια ταχεία επιστροφή επένδυσης.
  • Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους τυπικούς AC κινητήρες Αθόρυβο και αποτελεσματικό.
  • Ελεγχόμενη ταχύτητα που ταιριάζει με το μέγεθος της πισίνας.
  • Απλή, αποδοτική και οικονομική συντήρηση και επισκευή.
  • Γρήγορη και απλή εγκατάσταση, με άμεση αντικατάσταση μιας υπάρχουσας αντλίας πισίνας.