Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα (PV) παρέχει την αναγκαία ενεργειακή αυτάρκεια και ανεξαρτησία σε περιοχές και υποστατικά όπου δεν υπάρχει τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο ή είναι πολύ ακριβό το να επεκταθούν οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και τα καλώδια απευθείας στο σπίτι.

Πρόκειται για ένα αυτόματο ηλιακό σύστημα που χρησιμοποιεί την φωτοβολταϊκή τεχνολογία, παραδίδοντας την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε μια τράπεζα μπαταριών. Αυτή η διαρρύθμιση καθιστά τις μπαταρίες ως το πιο σημαντικό στοιχείο του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει την απαιτούμενη ενέργεια που τροφοδοτεί απευθείας το φορτίο του υποστατικού, ενώ η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται στις μπαταρίες για μεταγενέστερη χρήση. Το μέγεθος αποθήκευσης της μπαταρίας θα εξαρτηθεί εξολοκλήρου στο απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο αλλά και την δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίξει το φορτίο για μια περίοδο αδράνειας των φωτοβολταϊκών (λόγω κακοκαιρίας) και πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά για να αποφευχθεί το περιττό μέγεθος το οποίο επιφέρει οικονομική επιβάρυνση, αλλά και λειψό φορτίο που με τη σειρά του προκαλεί έλλειψη ενέργειας και μη επαρκής ηλεκτροδότηση.

Ποια είναι τα κύρια επιμελής μέρη του συστήματος;

  • Φωτοβολταϊκά Πλαίσια: Εγκατεστημένα στην οροφή, ή σε χώρο που εμπίπτει στην έκταση της οικοδομής.
  • Σύστημα συναρμολόγησης και τοποθέτησης πλαισίων: Ανάλογα με τον τύπο της οροφής ή τον χώρο τοποθέτησης, τα πλαίσια τοποθετούνται και στερεώνονται με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό.
  • Μπαταρίες: Αποθηκεύουν το πλεόνασμα της ενέργειας για μεταγενέστερη χρήση.
  • Ρυθμιστές φόρτισης: Ρυθμίζει και ελέγχει την ροή ισχύς για να αποφευχθεί η υπερβολική φόρτιση ή η αποφόρτιση των μπαταριών. Αυτό με τη σειρά του επιμηκύνει την ζωή των μπαταριών.
  • Μετατροπέας Τάσης: Μετατρέπει το DC ρεύμα παραγόμενο από τα πλαίσια, σε μορφή AC που μπορεί να τροφοδοτεί όλο τον εξοπλισμό σπιτιού.

 

standalone pic