Το συγκεκριμένο σύστημα 30kW αποτελείται από 78 πλαίσια Luxor Twin-Peak 385W, και 2 μετατροπείς Fronius Symo 15kVa, 3-phase. Ένα τέτοιο σύστημα παράγει 47000kWh τον χρόνο, αποφέροντας €8000 χρονιαία εξοικονόμηση .

Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου εμφανίζεται τις προσωρινές σκιάσεις που εμφανίζονται σε ορισμένα πλαίσια κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση σκίασης που επιφέρει μειωμένη παραγωγή στην συγκεκριμένη ομάδα πλαισίων, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της ηλεκτρολογικής διασύνδεσης. Τα πλαίσια τα οποία επηρεάζονται ομαδοποιούνται διασυνδεδεμένα σε σειρά, και ενώνονται σε διαφορετικό σημείο εισόδου του μετατροπέα. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα πλαισίων που δεν σκιάζεται λειτουργεί στο μέγιστο ανεπηρέαστη.

Η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τουριστικό τομέα φέρνει πολλά πλεονεκτήματα, εκτός των βασικών όπως είναι η περιβαλλοντική ενσυνείδηση. Καθώς η περίοδος του καλοκαιριού θεωρείται περίοδος ακμής της ζήτησης, εδώ σημειώνεται και η μεγαλύτερη αύξηση στην βασική τιμή του ρεύματος. Συνεπώς, εάν η διαστασιολόγηση βασιστεί και καλύπτει τους μήνες της μεγαλύτερης κατανάλωσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξοικονομήσει τεράστια ποσά, ύψους 50-60% της χρονιαίας κατανάλωσης. Επίσης, καθώς ο βιώσιμος τουρισμός συνεχίζει να αυξάνεται και να γίνετε τρόπος ζωής, πολλοί τουρίστες αναζητούν και στηρίζουν θέρετρα τα οποία έχουν εμπλέξει μη συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας για την αυτοκατανάλωσή τους.

 

rszimages
1012610802543887824630565080565751295770624n
1014048882620314116800831792132772781883392n
101331944266398257938676734972945633378304n
1010446302569802524087364610845007996256256n
20200310150847
1014322233466643163061208755205513370664960n

Η μέθοδος του Net-Billing (Συμψηφισμός Λογαριασμών) είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης που μετατρέπει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται απευθείας από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού και διοχετεύεται στο δίκτυο σε χρηματικό ποσό  το οποίο πιστώνεται στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Η τιμή αγοράς ενέργειας από την ΑΗΚ και πώλησης στους καταναλωτές είναι διαφορετική για αυτό και τέτοια σύστημα χρειάζεται λεπτομερή διαστασιολόγηση. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν συστήματα από 10kW μέχρι και 10MW.

Τι συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά που παραλαμβάνετε;

  • Λεπτομερής τεχνοοικονομική μελέτη ανά μισάωρο για την περίοδο ενός χρόνου για εξακρίβωση συμφέρουσας εγκατάστασης και χρόνου απόσβεσης
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων και τεχνολογιών
  • Προτάσεις και λύσεις εγκατάστασης για προβληματικές περιπτώσεις (προσανατολισμός, σκίασης, μειωμένος χώρος, κτλ)
  • Πλήρης επιφάνεια χρεώσεων
  • Τακτοποίηση, Ετοιμασία και Υποβολή Εγγράφων στις αρμόδιες αρχές
  • Εγκατάσταση, έλεγχος, ρύθμιση και διαδικτυακή παρακολούθηση του συστήματος